Podobnie jak w innych branżach, także w branży transportu i spedycji występują pewne ogólno przyjęte normy i standardy, które wpływają na efektywną współpracę pomiędzy podmiotami pochodzącymi z różnych krajów. Przykładem takiego standardu jest praktyka wystawiania standardowych dokumentów, które są akceptowane przez przewoźników i dostawców w całej Europie i nie tylko. Przykładem takiego dokumentu jest międzynarodowy list przewozowy (CMR). Czym dokładnie jest CMR? Jakie dane powinien zawierać ten dokument? W jaki sposób identyfikowane są prawa nadawcy, odbiorcy oraz przewoźnika w oparciu o list przewozowy i dane w nim zawarte?

Czym jest CMR?

CMR, czyli międzynarodowy list przewozowy to dokument, który stanowi potwierdzenie współpracy pomiędzy podmiotami w obszarze przewozu towarów. W zależności od kraju nadania, międzynarodowy list przewozowy jest sporządzany dokładnie w tym języku. W praktyce, ten sam list przewozowy jest wydawany w trzech jednakowych kopiach. Jednak kopia trafia do każdej ze stron transakcji: nadawcy towaru, odbiorcy towaru oraz przewoźnika, którego zadaniem jest przetransportowanie towaru. CMR pod względem kształtu oraz struktury może różnić się w zależności od kraju lub firmy, w której jest wystawiany. To natomiast, co powinno być niezmienne w przypadku każdego dokumentu to dane, które muszą być w CMR zawarte. Jakie to dane?

Jakie dane powinny być zawarte w międzynarodowym liście przewozowym?

Przede wszystkim data i miejsce wystawienia listu przewozowego. Kolejne istotne informacje to dane nadawcy, który sprzedaje bądź wysyła towar oraz dane firmy transportowej, która zajmuje się przewozem towaru. W sekcji przyjmowania towaru musi pojawić się informacja o tym, gdzie dokładnie ma miejsce odbiór towaru, kiedy odbiór jest realizowany i kto jest odbiorcą. W celu ewidencyjnym, na międzynarodowych listach przewozowych powinna również znaleźć się informacja na temat charakterystyki przewożonego towaru wraz z precyzyjnym podaniem wagi ładunku oraz liczby sztuk i tak dalej. 

W przypadku gdy transport towaru realizuje się poza granicami kraju nadawcy, list przewozowy ma również zawierać wszelkie niezbędne informacje związane z obsługą celną (wartość cła, dodatkowe załączone dokumenty, które mają usprawnić proces przekraczania granic). Na CMR znajdują się również informacje o całkowitych kosztach transportu.

Jakie są odpowiedzialności zgodnie z CMR?

Zgodnie z ogólnymi zasadami, każda ze stron transakcji ma swoje obowiązki oraz odpowiedzialności związane z transportem towaru. Jak łatwo się domyślić, przewoźnik jest odpowiedzialny za towar w okresie między przyjęciem towaru a jego odbiorem. W przypadku zniszczenia lub kradzieży to przewoźnik odpowiada za stratę. Nadawca natomiast jest odpowiedzialny za wystawienie listu przewozowego, za kompletność danych zawartych w CMR oraz za zgodność wagi, liczby i charakterystyki towaru z danymi wpisanymi do listu przewozowego. Ostatnią stroną transakcji jest odbiorca, którego prawem jest żądanie wydania drugiego listu przewozowego w celu potwierdzenia stanu faktycznego dostawy.

Więcej o drukach CMR, danych, które powinny zawierać możesz dowiedzieć się ze strony drukarni internetowej druczki.eu lub klikając w link: druki CMR.

Drukarnia Czechowice

Kontakt

Czechodruk ul. Piłsudskiego 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice [email protected]

Ostatnia aktualizacja


Projekt i realizacja wykonana z ♥ przez: Agencja Marketingowa M16.pl